0888 972 50102/ 987 57 07

Articles from август 2020

Стартира изпълнение на проект по процедура на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Стартира изпълнение на проект по процедура на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

„Хари-М“ ЕООД е бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-9313-C01. Подкрепата е осигурена от Европейския съюз, Европейски фонд за регионално развитие (85%

Преместване на тежки предмети – мисията възможна с Хамали Хари

Пренос на Пиана и Тежки Предмети

Едва ли искате сами да се справяте с пренасянето на тежки товари, когато тази задача може да я поверите на професионалистите? Предполагаме, че не ви се налага често да се заемате с такава тежка работа, без значение дали става въпрос за пренасяне на мебели, сейфове, пиана, тежки машини или обемни и

август 2020

Call Now Button

💬 Пишете ни

    Съгласен с Политиката за защита на личните данни.

    💬 Пишете ни

    ...................................