Преместване на офис – Бизнес преместване

Преместване на ОФИС - БИЗНЕС ПРЕМЕСТВАНЕ

преместване на офис
Преместване на ОФИС - БИЗНЕС ПРЕМЕСТВАНЕ

Хамали Хари предлага преместване на офис, ще преместим бизнеса Ви, без да се налага да спирате работа дори и за минута.

Ние имаме двадесетгодишна практика в корпоративните премествания.

Като един добър бизнес партньор сме наясно, че търсите безаварийно преместване на служители Ви от едно място на друго.

Преместване на офис: Спрете да търсите друга фирма за корпоративно преместване, тъй като няма да намерите друг бизнес съдружник, който да взема предвид услугите си специално с Вашето бизнес темпо.

В този етап най-съществения казус за Вас е бизнесът Ви да не спира да работи на оборите, с които и до днес е работил и ние много добре знаем това.

Без значение къде се намира Вашия офис може да го преместим

Ние от „Хамали Хари“ сме напълно наясно, че Вашия бизнес се разраства и рано или късно ще Ви се наложи да вземете решение да преместите офисите Ви, производствените Ви помещения или търговските Ви площи.

Нашите професионалисти ще Ви укажат съдействие тази дейност да се извърши бързо и лесно, без значение дали желаете да преместите част от служителите Ви в друга сграда или целия бизнес в друга част на България.

Към всеки ваш служител отделяме необходимото внимание

Ние също така знаем, че умелите и коректни служители са много значими за бизнеса Ви. Ето защо „Хамали Хари“ се грижи на всеки служител по време на преместването.

Професионалистите ни ще Ви окажат съдействие на всеки етап от процеса по преместването, заедно с представен от Ваша страна служител/и от Вашите отдел/и.

Дългосрочно партньорство или еднократно съдружничество

преместване на офис и бизнес
преместване на офис и бизнес

Предоставяме Ви възможността сами да изберете вида взаимоотношения, който Вашата компания ще предпочете за преместване на офис.

Вие можете да използвате нашите професионални услуги, включващи коректно и безупречно преместване на офис еднократно.

Хамали Хари също така може да бъде и Вашия дългосрочен партньор за премествания. Нашите професионалисти ще Ви окажат съдействие при планирането и съгласуването на отделните премествания, а това в крайна сметка ще доведе  до спестяване на време и средства.

Приемете „Хамали Хари“ като надежден партньор за бързото и качествено преместване на имущество от помещенията, свързани с Вашата работа. Това биха могли да бъдат офисни помещения, архиви, складове и др.

Извършването на услугата включва следните процеси:

Хамали Хари ще премести бизнеса и офиса Ви
Хамали Хари ще премести бизнеса и офиса Ви

Предварителното планиране на преместването е от особена важност при преместването на бизнес помещения, с оглед минимално прекъсване на работния процес.

Като начало на предстоящото преместване се провежда среща за разговор и предварителен оглед с наш представител. Уточняват се всички детайли, които са от значение за безпроблемно, бързо и коректно преместване.

Тук се включват желаната дата за преместване, възможността за паркиране в близост до сградите, възможността за ползване на асансьори, нуждата от демонтаж/монтаж, опаковане и др.

Нашият експертен представител прави обективна оценка на имуществото, определя необходимия брой работници и вида на товарния транспорт, който би бил най-подходящ за конкретното преместване.

Изготвя се и се изпраща по електронен път оферта, която съдържа всички необходими реквизити: пълно описание на предлаганата услуга, срок за изпълнение, начин на плащане и цена. Документът е подписан и подпечатан от управителя на дружеството.

При избор на офертата на „Хамали Хари“ се подписва договор за извършване на услуга, също снабден с всички нужни реквизити. Това е и моментът, в който уточняваме и параметрите по застрахователната полица, ако желаете такава.

Изготвя се приемо - предавателен протокол, който отразява пренасяното имущество и състоянието му преди и след преместването. Документът се издава в два еднообразни екземпляра и се подписва от двете страни.

След успешното приключване на преместването се издава данъчна фактура. Плащането се осъществява по банков път в срок от пет работни дни след издаване на фактурата.

Съществуват някои особености при различните видове премествания.

Преместване на имущество от офис помещения:

В случаите, които премествате бизнеса си, нашите професионалисти ще Ви предложат цялостно решение. Ние ще се заемем с преместването на офиса и оборудването Ви и ще съдействаме във всичко на служителите Ви.

Каквато и дръзка идея за преместване на офис да ви е хрумнала, само позвънете на „Хамали Хари“. Опитът, професионализма и обучения ни персонал Ви гарантират, че винаги можем да Ви предложим изход на всеки казус – бърз и лесен, без напрежение и то на учудващо приемлива цена.

За онези от Вас, на които им предстои преместване в нов офис, ние осигуряваме съдействие на всеки етап – от проектирането на идеята до самото изпълнение на едно безпроблемно пренасяне.

Обичайно офисните помещения разполагат със съответните прилежащи части за преместване: офисни мебели, техника, архиви и лични вещи на служителите. Някои от мебелите се нуждаят от демонтаж, което ние от „Хамали Хари“ ще извършим с лекота, както и последващото сглобяване на същите в новото офис помещение.

Офисната техника /компютри, монитори, телефони, принтери, факс и копирни машини и др./ трябва внимателно да бъде изключвана и обезопасена. Разполагаме с всички необходими опаковъчни материали за надлежно опаковане и опазване на техниката.

При подреждане на архивните папки се използват най-подходящите размери кашони за подредба на класьорите, а нашите специализирани товарни автомобили гарантират опазване на документите, дори в най-силната буря.

Хамали Хари ще премести бизнеса Ви
Хамали Хари ще премести бизнеса Ви

Ако решите сами да опаковате и подредите вещите, ще Ви доставим нужните материали няколко дни по-рано, за да имате време да се подготвите за самото преместване.

Самото пренасяне би могло да се осъществи в почивен или празничен ден, за да не прекъсва работния Ви процес. Работим без почивен ден!

След преноса и транспортирането в новото офис помещение нашите експерти позиционират всички вещи по дадени от Вас указания, монтират демонтираните мебели, подреждат архивите, разопаковат опакованите предмети.

Ненужните опаковъчни материали биват извозени и изхвърлени на сметище.

И така – спрете търсенето. Поискайте още днес безплатна оферта и оглед от „Хамали Хари“. Позвънете ни или попълнете формуляра. Като фирма с дългогодишен опит и обучен персонал, ние сме решението Ви!

Заявка за ханмалска услуга