Хамалски услуги ХАМАЛИ ХАРИ
0888 972 501
02/ 987 57 07

 

Хамалските ни УСЛУГИ включват


ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОГЛЕД:

 

Предварителният оглед осигурява оптимално планиране на необходимия транспорт и брой работници за извършване на определената работа. Той е безплатен и неангажиращ. Ако нямате време и възможност за осъществяването му, предлагаме Ви опцията „Онлайн оглед“.


Ако изберете оглед на място, то първата стъпка е да се свържете с наш представител по телефона, електронната поща или формата за контакт. С него ще уточните удобни за Вас дата и час за извършване на огледа.
За да спестим време на нашите клиенти, за първи път в нашата сфера на бизнес ние предлагаме онлайн оглед, чрез снимки на предметите за пренасяне или видео, които можете да ни изпратите чрез нашата форма тук.
Предварителният оглед е важна стъпка в работата ни, тъй като ни дава възможност да обмислим предварително всеки детайл по преместването и да определим  точната цена.
Запознаването с обекта ни дава възможност да намерим оптималното решение за :

  • Необходимия брой работници;
  • Необходимостта от опаковане и конкретните видове кашони и опаковъчни материали;
  • Необходимостта от демонтаж/монтаж на мебели и подготовка на нужните за целта инструменти;
  • Вида и размера на товарния транспорт;
  • Определянето на крайна цена за услугата.

Разбира се, ако по някаква причина нито един от двата вида оглед не би могъл да бъде осъществен, бихте могли да обясните подробно вида, количеството и спецификата на преместваното имущество на нашия представител по телефона или в имейл. Той ще Ви изслуша и ще определи цената за предлаганата услуга.
Като вариант предлагаме и работа по часови ставки.

 


ПРЕМЕСТВАНЕ НА ЖИЛИЩЕ:

 

Комплексната услуга по преместване на Вашия дом
Ние от „ХАМАЛИ ХАРИ“ ще Ви съдействаме за осъществяване на едно добре планирано преместване в ново жилище на цялата или част от покъщнината.

Работния процес протича на няколко етапа:
Предварителното планиране на преместването на дома е от особена важност за безпроблемното и леко протичане на самия процес. Като начало при телефонния разговор или срещата с наш представител, е нужно да се уточни желаната дата за осъществяване на преместването в ново жилище. Това се налага с цел включване в графика и навременно организиране на работните екипи. Трябва да се упомене има ли асансьор и в двете сгради и възможно ли е той да се използва, както и възможността за паркиране на товарния транспорт пред или в близост до сградите.
След установяване на вида и количеството мебели, техника и багаж, следва да информирате нашия представител желаете ли демонтаж/монтаж и опаковане на целия или част от багажа. Без никакъв проблем ние, от „Хамали Хари“ ще демонтираме мебелите, които не биха могли да бъдат пренесени в цялостен вид, тъй като разполагаме с добре подготвени работници и всички необходими инструменти. Бихме могли да опаковаме целия или част от багажа Ви, съгласно Вашите изисквания. Разполагаме с голям асортимент опаковъчни материали и кашони. Разбира се, ако желаете сами да опаковате, ще Ви доставим предварително необходимото количество материали. Разберете повече в раздел „Специализирани услуги“.


След като багажът е прилежно опакован и приготвен, следва пренасянето до товарния транспорт. Нашите носачи спазват всички изисквания за безопасност на труда и стриктно следват правилото на „Хамали Хари“ за опазване на вещите на клиента и доставянето им в първоначалния им вид и състояние.
Важен елемент от нашата работа е и подредбата на вещите в товарния транспорт. Всички наши превозни средства са специализирани за пренос на багаж. В каросерията разполагат с въжета за прикрепване на вещите към стените, както и одеяла за омекотяване. Добре подготвения работник подрежда имуществото, с цел компактно събиране на оптимално количество вещи. Падащият борд на камионите подпомага качването на по-тежки предмети.


Пристигайки до новия адрес, нашите хамали разтоварват и пренасят всички вещи до посоченото от Вас място. За да се запазят от замърсяване подовете, нашите работници използват калцуни за еднократна употреба.
Следва разопаковане на опакованите вещи и монтаж на демонтираните мебели. Подреждаме имуществото по Ваши указания.
Последната ни работа е да извозим и изхвърлим използваните опаковъчни материали и да Ви кажем „Довиждане“ с усмивка.
Гореописаната услуга по преместване на дома би могла да е като съвкупност от всички споменати дейности, но бихме могли да извършим само една, или част от тях, по усмотрение на клиента.

 


БИЗНЕС ПРЕМЕСТВАНЕ:

 

Приемете „Хамали Хари“ като надежден партньор за бързото и качествено преместване на имущество от помещенията, свързани с Вашата работа. Това биха могли да бъдат офисни помещения, архиви, складове и др.
Извършването на услугата включва следните процеси:
Предварителното планиране на преместването е от особена важност при преместването на бизнес помещения, с оглед на минимално прекъсване на работния процес.
Като начало на предстоящото преместване се провежда среща за разговор и предварителен оглед с наш представител. Уточняват се всички детайли, които са от значение за безпроблемно, бързо и коректно преместване. Тук се включва желаната дата за преместване, възможността за паркиране в близост до сградите, възможността за ползване на асансьори, нуждата от демонтаж/монтаж, опаковане и др. Нашият представител прави обективна оценка на имуществото, определя необходимия брой работници и вида на товарния транспорт, който би бил най-подходящ за конкретното преместване.
Изготвя се и се изпраща по електронен път оферта, която съдържа всички необходими реквизити: пълно описание на предлаганата услуга, срок за изпълнение, начин на плащане и цена. Документът е подписан и подпечатан от управителя на дружеството.


При избор на офертата на „Хамали Хари“ се подписва договор за извършване на услуга, също снабден с всички нужни реквизити. Това е и моментът, в който уточняваме и параметрите по застрахователната полица, ако желаете такава.
Изготвя се приемо - предавателен протокол, който отразява пренасяното имущество и състоянието му преди и след преместването. Документът се издава в два еднообразни екземпляра и се подписва от двете страни.
След успешното приключване на преместването се издава данъчна фактура. Плащането се осъществява по банков път в срок от пет работни дни след издаване на фактурата.
Има някои особености при различните видове премествания.


Преместване на имущество от офис помещения:
Обичайно офисните помещения разполагат със съответните офисни мебели, техника, архиви и лични вещи на служителите. Някои от мебелите се нуждаят от демонтаж, което ние от „Хамали Хари“ ще извършим с лекота, както и последващото сглобяване на същите в новото офис помещение. Офисната техника /компютри, монитори, телефони, принтери, факс и копирни машини и др./ трябва внимателно да бъдат изключени и обезопасени. Разполагаме с всички необходими опаковъчни материали за надлежно опаковане и опазване на техниката. При подреждане на архивните папки се използват най-подходящите размери кашони за подредба на класьорите, а нашите товарни автомобили гарантират опазване на документите дори в най-силната буря.
Ако решите сами да опаковате и подредите вещите, ще Ви доставим нужните материали няколко дни по-рано, за да имате време да се подготвите за самото преместване.
Самото пренасяне би могло да се осъществи в почивен или празничен ден, за да не прекъсва работния Ви процес. Работим без почивен ден!
След преноса и транспортирането в новото офис помещение нашите работници позиционират всички вещи по дадени от Вас указания, монтират демонтираните мебели, подреждат архивите, разопаковат опакованите предмети. Ненужните опаковъчни материали биват извозени и изхвърлени на сметище.
Преместване на складови помещения:
Предлагаме преместване на цялото оборудване и обзавеждане от складови помещения, както и цялата налична стока. Нашите добре обучени работници ще демонтират всички стелажи и след преместването същите ще бъдат прецизно сглобени.


ТОВАРО – РАЗТОВАРНИ ДЕЙНОСТИ:

 

Предлагаме товаро-разтоварни и носачески дейности на всякакви видове предмети и материали.
Ако имате нужда от пренос на вещи, оборудване, обзавеждане от едно място на друго или пък очаквате някаква доставка до дома или офиса Ви, не се колебайте да се свържете с нас. Ние ще разтоварим, качим и подредим по Ваши указания.
Нашите екипи са съставени от работници в отлично физическо състояние, а работата се осъществява при спазване на всички условия за безопасен труд.
Като помощни средства при товаро-разтоварните и носачески дейности се използват специални колани /при по-тежките и обемни вещи/. Фирмата разполага и с палетни колички и други специализирани ръчни колички за превоз на багажи.
Разтоварване на ТИР-ове, камиони и контейнери
Бързо и професионално разтоварване на стока, пристигаща от страната или чужбина. Цялата налична продукция се разтоварва по предварително изработена система, изискваща отлична работа в екип и лоялност межди колегите носачи – качество, с което нашите работници са известни. Там, където е необходимо, стоките се отмятат по списък и се подписват нужните документи.

 


ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ:

 

Нашата фирма предлага професионални транспортни услуги. Разполагаме с четири камиона, специализирани за пренос на багаж. Товарните ни автомобили са снабдени с падащ борд, с цел улеснено товарене. Изолирани са с велтер, а във вътрешността на каросерията има колани за привързване и обезопасяване на багажа и одеяла за омекотяване.
Транспортните услуги са както за градско преместване в рамките на гр. София, така и от гр. София до други населени места в България или съседни страни.
Цени за транспортни услуги /товарен автомобил и шофьор/:  

  • Малки камиони с размери 2 м. х 2 м. х 4 метра, с работен обем 16 -18 куб. м. и товароносимост до 1.5 т.;

-  За гр. София и радиус от 50 км. около града – 25 лв. на час (минимум два часа) - 50 лв.;
-  Извънградски курс – от 0,65 лв. До 0,85 лв./км.  в зависимост от разстоянието /таксуват се и двете посоки/.
* Тези товарни автомобили не подлежат на разрешителен режим за преминаване през централните градски зони.

  • Камиони с размери 2,4 м. х 2,4 м. х 6 м., 35 - 40 куб. м. и товароносимост 4 t. – 40 лв. на час (минимум два часа) – 80 лв.;

  • За гр. София и до 50 км. Радиус около града – на час или по договаряне;

  • За страната - от 0,90 лв./км. до 1,10 лв./км., в зависимост от разстоянието (таксува се в двете посоки).


ПРЕНОС НА ПИАНА, КАСИ И ДРУГИ ТЕЖКИ ПРЕДМЕТИ:

 

Всеки знае, че преместването на пиана, рояли, огнеупорни каси и др. специални предмети с голямо собствено тегло е доста трудно, дори да кажем невъзможно за извършване от непрофесионалисти. Ето защо ние Ви предлагаме да оставите тежката работа на нас.
Преместването на пиано е една от най-специфичните дейности, извършвани от професионалните хамали. Инструментът трябва да е много добре опакован и обикновено се налага да бъде свален по стълбите. При преноса нашите носачи използват специални колани, въжета и предпазители, а натоварването в камиона се подпомага от падащ борд.
При преноса на други тежки и обемни машини, съоръжения, каси, както при преноса на пианата, предметът се връзва и обезопасява надлежно преди самото носене. Работата се извършва от необходимия брой професионални носачи – хамали, които работят в пълен синхрон с цел опазване на пренасяното имущество, околните предмети и, разбира се, за тяхна безопасност. Те са предварително подготвени и инструктирани от управителя на дружеството или ръководителя на настоящия обект.

 


СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ:

 

Демонтаж/монтаж:

Фирмата разполага с добре обучен персонал и всички необходими инструменти за демонтаж и/или монтаж на всякакви мебели.
По наша професионална преценка ще демонтираме всички мебели и устройства, които не могат да бъдат пренесени в цялостен вид. Демонтажът се извършва прецизно, при спазване на определена последователност и правила за безопасност. Разполагаме с всякаква техника и инструменти, нужна за осъществяването му. Разбира се, след преместване на съответните предмети, същите ще бъдат монтирани по същия начин.


Опаковане/разопаковане

С цел предпазване на имуществото, което предстои да бъде преместено, според нашите виждания, както и при изрично желание от Ваша страна, ние ще го опаковаме частично или цялостно с Ваши или доставени от нас опаковъчни материали и кашони.
Надлежното опаковане се осъществява според нуждите и се използват следните материали:
- кашони – в различни видове размери, описани подробно в секция „Кашони“ ;
- чували - сезалови или от дебел найлон;
- амбалажна хартия - за домакинските ви съдове;
- тиксо /скоч/ - обикновено за кашоните и хартиено - за мебелите;
- стреч фолио - против издраскване и замърсяване;
- аеропласт - за мебели и апаратури, които се нуждаят от специално внимание;
- кашони-гардероби – за официални облекла;
- специални кашони за пренос на стъклени чаши.
В случай, че желаете да опаковате сами, Вие можете да закупите от нас всички видове опаковъчни материали. Бихте могли да ги вземете на място от нашия склад за материали след предварителна уговорка, или да поръчате с доставка до посочен от Вас адрес


Изхвърляне на стари мебели, техника и др. отпадъци

При извършване на ремонт или подмяна на обзавеждане и оборудване, ние от „Хамали Хари“ предлагаме изнасяне, извозване и изхвърляне на всички ненужни за Вас предмети.
Изхвърлянето на отпадъците се осъществява на регламентирано сметище – Депо в кв. „Враждебна“, район „Кремиковци“, след заплащане на съответните такси.

 

Хамали

* Задължителни полета

Най-добри цени за хамалски услуги в София
Хамалски услуги
Дългогодишен опит качество и коректност
ХАМАЛИ ХАРИ
Опаковане, продажба на кашони, монтаж, демонтаж
Професионално опаковане монтаж и демонтаж

Таг:хамали, хамали Хари,хамали в София,хамалски услуги,Професионално преместване,пренасяне на мебели,преместване на офиси,всякакви хамалски услуги,хамалски услуги,транспортни услуги